ขนส่งจีน ‘Go Green’ ขนส่งสีเขียว เทรนด์ใหม่ที่ดีต่อโลก และดีต่อใจ

ขนส่งจีน

ไม่นานมานี้เอง รัฐบาลจีนได้ประกาศนโนบายพลังงานประจำปีที่มีแนวคิดรับผิดชอบต่อโลกมากขึ้น เพื่อปฏิรูปและผลักดันแนวคิดในการอนุรักษ์พลังงานและเสริมสร้างระบบอุตสหกรรมและการนำเข้าส่งออก ให้เป็นไปอย่างสะอาด ปลอดภัย มั่นคง และประหยัด โดยเน้นย้ำไปถึงการพัฒนาพลังงานสะอาด และการอนุรักษ์ควบคุมพลังงาน ควบคู่ไปกับความใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม และทางการจีนเองก็ขอความร่วมมือระหว่างประเทศในด้านพลังงานที่ใช้ผลประโยนช์ร่วมกัน โดยเฉพาะการขนส่ง

ตลาดการค้าขายของประเทศจีนนั้นเป็นไปอย่างยิ่งใหญ่และคึกคัก ทั่วทั้งโลกล้วนต่างใช้สินค้าอุปโภคบริโภคจากประเทศจีนทั้งสิ้น โดยขนส่งจีนนั้นก็ได้ตอบรับนโยบายรัฐบาล ในการปรับตัวให้เป็นไปตามการอนุรักษ์พลังงานสะอาดอย่างยั่งยืนมากขึ้น

การขนส่งจีนนั้น ในระยะหลังๆมานี้ ก็ได้ปรับเปลี่ยนเข้าสู่ “โลจิสติกส์สีเขียว” โดยมุ่งเน้นเป้าหมายหลักๆไปที่การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ลดมลพิษจากการขนส่ง ไม่ว่าจะเป็ยรถบรรทุก รถตู้ รถจักยานยนต์ ให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น มีการทดลองใช้รถไฟฟ้า และการผสมผสานแบบไฮบริดในรถบรรทุกระหว่างขนส่งแบบน้ำมันดีเซลกับไฟฟ้า 

ไม่เพียงแค่นั้น วัสดุบรรจุภัณฑ์ ที่ใช้ก็ถูกปรับเปลี่ยนให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น เช่น การเน้นบรรจุภัณฑ์ที่ย่อยสลายได้ นำมารีไซเคิลได้ และการปรับลดจำนวนบรรจุภัณฑ์ หีบห่อที่ไม่จำเป็นออก ลดการใช้พลาสติก และหาวัสดุทางธรรมชาติอื่นๆมาทดแทน เช่นจากการใช้พลาสติกบับเบิ้ลห่อกันกระแทก ผู้ผลิตบางรายก็เลือกที่จะใช้กระดาษฝอย หรือกระดาษลูกฟูก และเศษผ้าแทน 

การขนส่งจีนที่ปรับปรุงให้สอดคล้องต่อนโยบาย Go Green รักษ์โลกอีกอย่างก็คือ การปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมขนส่ง ให้เหมาะสม การวางแผนการเดินทางที่ดี รัดกุม และเป็นไปอย่างมีระบบระเบียบนั้น นอกจากจะประหยัดพลังงานเชื้อเพลง พลังงานไฟฟ้าแล้ว ยังประหยัดทรัพยากรมนุษย์อีกด้วย การอบรมพนักงานขับรถให้เรียนรู้วิถีการรักษ์โลก ปลูกจิตสำนึกและสร้างความตระหนักรู้ในเรื่องสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์พลังงานก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ทำให้โครงการ ขนส่งจีน Go Green เป็นไปอย่างสำเร็จต่อเนื่อง แม้กระทั่งรูปแบบการขนย้ายสินค้า ก็มีการปรับเปลี่ยน ปรับปรุงแก้ไข ให้เหมาะสมขึ้น ลดการบรรทุกที่ไม่เต็มรถหรือตู้คอนเทนเนอร์และการบรรทุกรถหรือตู้เปล่า มีการจัดสรร การจัดเรียงสินค้าในการขนย้ายอย่างชาญฉลาด และการใช้อุปกรณ์ในการขนส่งขนย้ายแบบรีไซเคิลได้ เลือกใช้วัสดุที่ยั่งยืน แข็งแรง เพื่อให้ระยะเวลาการใช้งานอุปกรณ์นั้นๆเป็นไปอย่างยาวนานและคุ้มค่าที่สุด มีการเลือกใช้ขนาดรถและขนาดตู้คอนเทอนเนอร์ให้เหมาะสมพอดีต่อประเภทสินค้าและการขนส่งนั้นๆ เมื่อสามารถลดปริมาณการขนส่งรอบรถ ลดปริมาณรถที่ใช้ขนส่ง ปริมาณก๊าซเรือนกระจกและมลพิษก็ลดลงไปตามอีกด้วย ตลอดจนตำแหน่งศูนย์กระจายสินค้า โกดังต่างๆ ก็ถูกวางแผน ปรับเปลี่ยน จัดวางให้เหมาะสมตามพื้นที่ผังเมืองนั้นๆ และแนวโน้มความต้องการของตลาด เมื่อทุกสิ่งทุกอย่างถูกจัดการด้วยตรรกะที่มุ่งเน้นไปที่การใช้ทรัพยากรต่างๆให้เกิดประโยชน์และมีประสิทธิภาพสูงสุด ผลกระทบต่อโลกก็ลดลงไปด้วย นอกเหนือไปจากนั้น เมื่อการขนส่งถูกวางแผนจากรัดกุมชาญฉลาด ระยะเวลาในการจัดส่งสินค้าก็ลดลง 

ทำให้สินค้าถึงมือผู้รับอย่างรวดเร็ว สร้างความประทับใจในการใช้บริการอีกด้วย