5 พฤติกรรมอันตรายคลังสินค้าให้เช่ายอดแย่

เช่าคลังสินค้า

หลายๆ คนคงรู้ถึงวิธีการเลือกคลังสินค้าให้เช่าที่ดีไปเยอะมากพอสวมควร วันนี้มาเรียนรู้พฤติกรรมที่อันตรายต่อคลังสินค้าให้เช่ากันดีกว่า เพื่อจะได้เป็นแนวทางให้ระมัดระวังในการเลือกเช่าคลังสินค้า และแนวทางการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นที่สามารถนำไปใช้ได้หากมีการเช่าคลังสินค้าไปแล้ว 

1.ทำเลที่ตั้งของคลังสินค้าให้เช่าผิดกฎหมาย 

ตามปกติแล้วการจัดตั้งของคลังสินค้ามีข้อบังคับให้ปฎิบัติชัดเจน จึงไม่สมควรอย่างยิ่งที่จะจัดตั้งตามอำเภอใจ เพราะอาจส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่และความปลอดภัยของบุคคลในบริเวณใกล้เคียงได้ ดังนั้นหากพบการจัดตั้งคลังสินค้าในพื้นที่ที่ผิดกฏข้อบังคับนั้นจึงถือว่าผิดกฎหมาย ควรแจ้งให้เจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องทราบเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป และผู้เช่าควรยกเลิกสัญญาและย้ายออกในทันที  

2.การจัดเก็บสินค้าภายในคลังสินค้าให้เช่าแออัดจนเกินไป 

เมื่อการจัดการสินค้าที่แออัดจนเกินไป อาจจะทำให้สิ้นค้านั้นเบียดหรือกระแทรกกันจนได้รับความเสียหายได้ หรืออาจจะพังทลายล้มลงมาจนเสียหายและทำอันตรายแก่พนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในขณะนั้น และอาจลุกลามไปยังคลังสินค้าใกล้เคียงจนได้รับความเสียหายด้วย ฉะนั้นนี่เป็นพฤติกรรมที่ควรปรับปรุงอย่างยิ่ง หากพบเจอสินค้าที่แออัดกันไปแบบนี้ ถ้าหากเป็นคลังสินค้าที่ต้องเช่าร่วมกับบุคคลอื่น ควรรีบแจ้งให้ผู้ดูแลทราบเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น แต่ถ้ายังไม่ได้รับการแก้ไขก็ควรย้ายคลังสินค้าใหม่ กรณีที่เป็นคลังสินค้าให้เช่าแบบส่วนตัว ควรย้ายไปคลังสินค้าที่มีขนาดใหญ่ขึ้นและเพียงพอต่อความต้องการ  

3.ละเลยความปลอดภัยในพื้นที่คลังสินค้าให้เช่า 

ความปลอดภัยถือเป็นปัจจัยขั้นพื้นฐานของการดำรงชีวิต ถ้าภายในคลังสินค้าให้เช่าละเลยจุดนี้ก็อาจจะก่อให้เกิดอันตรายแก่ชีวิตและทรัพย์สินต่างๆที่อยู่ภายในคลังสินค้า ถ้าหากคลังสินค้าใดละเลยเรื่องนี้ไป ก็จะเกิดปัญหาและความสูญเสียต่างๆตามมาไม่รู้จักจบสิ้น  หากเจอเหตุการณ์แบบนี้ควรหลีกเลี่ยงคลังสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานนี่เสีย แต่ถ้าเป็นคลังสินค้าที่เราเช่าไว้เอง ควรปรับปรุงแก่ไขให้มีความปลอดภัยในคัลงสินค้า และหมั่นตรวจสอบความปลอดภัยด้านต่างๆ อย่าสม่ำเสมอ 

4.ไม่แบ่งแยกประเภทสินค้าในคลังสินค้าให้ชัดเจน 

สินค้าในคลังสินค้ามีหลายประเภทควรแยกให้ชัดเจนเพื่อป้องกันความเสียหายที่เกิดขึ้น นอกจากจะเสี่ยงต่อทรัพย์สินแล้ว ยังเสี่ยงต่อชีวิตอีกด้วยเพราะสินค้าบางประเภทในคลังสินค้าเป็นสินค้าอันตราย ที่ควรมีการดูแลอย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันไม่ให้อันตรายเกิดขึ้น ถ้าหากไม่มีการแบ่งแยกประเภทสินค้าเกิดขึ้นควรแจ้งไปยังผู้ดูแลคลังสินค้านั้น เพื่อให้ทำการแก้ไขจำแนกหมวดหมู่ใหม่ แต่ถ้าหากไม่มีอะไรเปลี่ยนไปคงต้องทบทวนการเช่าคลังสินค้าที่ใหม่สำรองไว้ 

5.การคมนาคมล้มเลว 

จุดประสงค์หลักในการเช่าคลังสินค้าก็เพื่อจัดเก็บสินค้าและกระจายสิ้นค้านั้นไปให้ลูกค้าเร็วที่สุด ถ้าเกิดการคมนาคมที่เป็นหัวใจหลักล้มเหลวแล้ว การจัดส่งสินค้าไม่เป็นไปอย่างที่ควรจะเป็น ผู้เช่าควรหาวิธีให้การคมนาคมกลับมาลื่นไหล หรือถ้าไม่สามารถทำได้ควรจะหาคลังสินค้าที่อื่นแทน 

สุดท้ายนี้ควรศึกษาและหาทางรับมือกับสิ่งที่เกิดขึ้นให้ได้ดีที่สุด ทุกๆปัญหามีทางออก แต่เราต้องก็ต้องหมั่นสังเกตถึงความผิดปกติต่างๆ ด้วย เพื่อป้องกันไม่ให้เรื่องที่ไม่ได้ลุกลามบานปลายจนไม่สามารถไขได้ ดังนั้นการมีความรู้ที่ครอบคลุมในเรื่องที่กำลังทำอยู่จึงสำคัญเป็นอย่างยิ่ง